Pages

Jul 28, 2014

இன்சொல் தருமே இதம்!..

கவிஞர் கி.பாரதிதாசன் ஐயா அவர்களிடம் யாப்பிலக்கணம் கற்கின்ற வகையில் சில தினங்களுக்கு முன்னர் அவரின் வலைத்தளத்தில் செய்யுள் இலக்கணம் என்ற பதிவுத் தலைப்பில் வெண்டளையால் வந்த அறுசீர் விருத்தம்! என 
இத்தகைய அறுசீர் விருத்தத்தினை எழுதும் இலக்கணத்தை எழுதியிருந்தார்.

Jul 23, 2014

என்னடா தூக்கம் எழு!!..

* பெங்களூருவில் பள்ளியின் உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் பள்ளி நேரத்தில் பள்ளி வளாகத்தில் ஒன்றாம் வகுப்பு மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்திருக்கிறார்...

Jul 20, 2014

உயர் தானம்!..


உயர்தானம் ஒன்று 
ஒப்பற்றதென்று செய்ய 
உற்றேன் பேராவல் 
உறவுகளே வழி சொல்வீர்!

உதிரமும் உறுப்புகள் தானம்
உலகறியும் அதனருமை! 
உன்னுகிறேன் மேலாக
உயிர்த் தானம் செய்திடவே!
உற்றேன் பேராவல்
உறவுகளே வழி சொல்வீர்!

பயிராகும் முன்னே 
பதைபதைக்கச் சிறாரின்
உயிர்காவு வாங்குகிறான் 
ஒற்றன் கூற்றன்!
பாலகர் சிறந்தே வாழ
உயிர்த் தானம் செய்ய வேண்டும்
உளமார விரும்புகிறேன்
உறவுகளே வழி சொல்வீர்!

வயிறார உணவின்றி
வாடியே தினந்தினம்
சருகாகிச் செத்திடும்
ஏழையும் நீடு வாழ
உயிர்த் தானம் செய்ய வேண்டும்
உளமார விரும்புகிறேன்
உறவுகளே வழி சொல்வீர்!

உடற்பலம் குன்றி நலங்கெடப்
பாயிலே நோயொடு வீழ்ந்து
சேயதும் துடிதுடிக்க
வாய்பிளந்திடும் தாய் வாழ
உயிர்த் தானம் செய்ய வேண்டும்
உளமார விரும்புகிறேன்
உறவுகளே வழி சொல்வீர்!

நாடு மொழி இனம்காக்க
நலமெல்லாம் எமக்காகப்
போரிடுவார் தினமும்
போரினில் அவர்களுயிர்
போகாமல் நலம்வாழ நான்
உயிர்த் தானம் செய்ய வேண்டும்
உளமார விரும்புகிறேன்
உறவுகளே! வழி சொல்வீர்!

எத்தனையோ சாதனைகள்
இயற்ற எம்மால் முடிகிறதே!
இத்தரை மீதிலே.. இதையும்
எண்ணியே பார்த்தேன்!
ஏதும் வழி சொல்வீரா? இல்லை
ஏளனம்தான் செய்வீரா?

~~~~~~~~~~~பாரினில் பிறந்தோம் நன்றே!
பாரமாய் இருத்தல் வீணே!
வேரினை மறந்தே மண்ணில்
வாழ்ந்திடும்  மரமும் உண்டோ!
ஊரிலெம் உறவோ வாட
எம்நலம் தனைக்காப் போமோ?
சீரினை உணர்ந்தே சேவை
செய்யவே சிறப்பார் இன்றே!

*******


தித்திக்கத் தித்திக்கச் சேர்த்த கனவுகள்!
சித்திக்க வேண்டும் சிறந்து!

__()__

Jul 7, 2014

வெந்தது விளைந்திடுமோ?...


வெந்தது மண்ணில் விளைந்திடுமோ? - பாரில்
விந்தையில்லை இதை உணர்ந்திடுவீர்!
தந்திடும் பாடங்கள் பலபலவே - நன்கு
புந்தியில் கொண்டிட நலன்மிகவே!
 
விறகான மரமும் துளிர்ப்பதில்லை! – மனது
துறவானால் வாழ்வும் இனிப்பதில்லை!
இறந்தாலே மீதம் இருப்பதில்லை! - இதனை
மறந்தாலும் மாண்டது மீள்வதில்லை!

கடந்திட்ட நேரம்தான் திரும்பிடுமோ? - கண்ணாடி
உடைந்திட்டால் பிம்பத்தைக் காட்டிடுமோ?
கிடைத்திட்ட வாழ்க்கையும் விரைகின்றதே! - நீயும்
படைத்திடு பலன்களைப் புவிகாணவே!

மறைந்தாலும் உன்பெயரை ஊர்சொல்லுமே! - உணர்வு
உறைந்தாலும் உன்பணிகள் உறவறியுமே!
பிறந்தோர்கள் இங்கேயே இருப்பதில்லையே! – உலகில்
சிறந்தோராய்த் திகழச்செய் மிகுநன்மையே!
~~~~~~~~~


ஊக்கம் கொண்ட நற்பணிகள்!
உன்னைக் காக்கும் நல்வழிகள்!
நோக்கம் சீராய்க் கொண்டிடுவீர்!
நுட்பம் அறிந்து செயற்படுவீர்!
ஆக்கம் சேர்க்கும் புத்துணர்வே!
அன்பால் ஈட்டும் சிறப்புக்கள்!
தேக்கம் ஏனோ தெளியுங்கள்!
தேர்ந்த வாழ்வும் ஓங்கிடவே!
~~~~~~~

பழுதுபடா நல்வாழ்வு பார்போற்றும்! எண்ணும்
பொழுதெலாம் ஏற்றும் புகழ்ந்து!
*****உள்ளாடும் உன்நினைவு ஊனினைத் தானுருக்கத்
தள்ளாடும் என்மனம் தான்!

__()__